DOBRY START 300+

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem  przez dziecko roku szkolnego. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków:
od 1 lipca 2018r.- wnioski elektroniczne
od 1 sierpnia 2018r. - wnioski papierowe

 Zachęcamy Państwa do elektronicznego składania wniosków (poniżej linki do instrukcji).

http://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna/ 

http://www.mpips.gov.pl/dobrystart/jak-zlozyc-wniosek-o-dobry-start-online/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-portal-empatia/

 

  Druki papierowe dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skoroszycach, ul. Powstańców Śl. 17
od 1 sierpnia 2018r. 
 
druki można również pobrac ze strony Ministerstwa
 
 Dla kogo wsparcie?

 Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

 Ważne!

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
 
 
 
 

godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 -  15:00

 pokój nr 7

  • Data aktualizacji: 2020-10-23 13:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 83 952