ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP WĘGLA OPAŁOWEGO 2019/2020

Skoroszyce, 12.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prosi o przedstawienie swojej oferty w celu zapoznania się z cenami rynkowymi zakupu węgla opałowego dla swoich podopiecznych na sezon grzewczy 2019/2020 r.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia węgla we wskazane miejsce przez GOPS w Skoroszycach. Transport powinien być wliczony w cenę węgla.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  4. Ocena ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów- cena ofertowa 100%.
  5. Informacje dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub e-mail.
 • Termin i miejsce składnia oferty:
 1. a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 23.09.2019 r. (osobiście, pisemnie- listem, e- mail gops@skoroszyce.pl , faksem Nr 77/4318483, adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śląskich 17, 48- 320 Skoroszyce,

          b) w przypadku wybrania formy listowej, opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zakup węgla"

Liczba odsłon: 464
 • Data aktualizacji: 2020-10-12 13:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 83 273